Ngày 31/5/2016 ngân hàng nhà nước Việt Nam đã có thông báo chính thức về việc xử lý gia hạn gói vay 30.000 tỷ cho người dân mua nhà ở xã hội. Theo đó ngân hàng nhà nước đã trình lên chính phủ để xin gia hạn thêm thời gian giải ngân và chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục cho người dân vay đối với những người ký hợp đồng mua nhà trước ngày 31/3/2016.

Lãi suất cho vay vẫn được áp dụng theo thỏa thuận ký hợp đồng giữa khách hàng và ngân hàng cho vay.

Việc gia hạn này chỉ áp dụng đối với các cá nhân khách hàng, không áp dụng đối với các chủ đầu tư.

Theo số liệu thống kê từ ngân hàng nhà nước, gói vay 30000 tỷ đồng hiện nay đã vượt mức mà ngân hàng thương mại cam kết cho vay. Tính đến ngày 10/5 ngân hàng đã giải ngân 34.830 tỷ đồng, đối với các cá nhân đã giải ngân số tiền 21.670 tỷ đồng.

Hiện nay việc thống nhất ý kiến giữa các bộ ngành liên quan vẫn chưa được thống nhất về đối tượng giải ngân và tổng số tiền đề nghị gia hạn giải ngân tái cấp vốn hiện đã vượt 30.000 tỷ. Trong khi đó bộ tài chính có ý kiến chỉ áp dụng gia hạn giải ngân cho đối tượng là khách hàng cá nhân thì bộ xây dựng lại đề nghị cấp cho cả cá nhân và chủ đầu tư.

Theo thông báo của ngân hàng nhà nước Việt Nam, số tiền dự tính cho việc tái gia hạn giải ngân đến hết năm 2016 khoảng 32.740 tỷ đồng áp dụng cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại ngừng giải ngân với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội và các chủ đầu tư ký hợp đồng sau ngày 31/3.

Khi nhận được ý kiến chỉ đạo từ thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản áp dụng cho việc gia hạn gói vay để các ngân hàng thương mại thực hiện và áp dụng.

Trước đó rất nhiều cá nhân và chủ đầu tư hoang mang về việc ngừng cho vay gói 30.000 tỷ, những khoảng tiền được giải ngân sau ngày 1/6/2016 sẽ phải chịu lãi suất như vay thông thường thay vì được hỗ trợ ưu đãi 5%/năm và người vay sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn nhiều sẽ khiến người vay sẽ rơi vào bẫy lãi suất hoặc không có khả năng chi trả.

Góp ý kiến