Những điều kiện để người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

– Cá nhân người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam.

– Đối với các tổ chức nước ngoài, phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ chứng nhận hoạt động đầu tư tương ứng với lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của VN cấp.

* Số lượng được phép sở hữu:

– Chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề thì trên một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá hai trăm năm mươi căn nhà.

– Trường hợp trong một khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều nhà chung cư hoặc đối với nhà ở riêng lẻ trên một tuyến phố thì Chính phủ quy định, cụ thể số lượng căn hộ, số lượng nhà ở riêng lẻ mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu.

* Thời hạn sở hữu:

– Thời hạn sở hữu nhà tối đa là 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất (đối với cá nhân nước ngoài) và thời hạn tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Doanh nghiệp (đối với tổ chức nước ngoài)

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu nhà ở tương ứng với thời hạn ghi trong giấy chứng nhận đầu tư cấp cho Doanh nghiệp đó, bao gồm cả thời hạn được gia hạn thêm.

Trường hợp khi hết hạn đầu tư, giải thể phá sản thì nhà ở của Doanh nghiệp được xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, phá sản và các qui định khác của pháp luật Việt Nam.

– Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi hết hạn sở hữu nhà ở tại VN, tổ chức/cá nhân nước ngoài phải bán/tặng/cho nhà ở đó.  

– Trường hợp cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật VN và bị trục xuất khỏi VN thì nhà ở đó

được xử lý theo qui định pháp luật VN.

Góp ý kiến